Blå motorsykkel på vei

Det er ingen tvil om at det er gøy å kjøre motorsykkel. Med vinden som suser forbi og nærkontakten en føler med alt rundt seg når en suser forbi. Dessverre kan det ofte være litt for fristende å kjenne vinden i håret. Dette kan være grunnen til at mange, og da spesielt kvinner, som finner ut at de skal kjøre motorsykkel uten å ta på seg utstyr som er viktig for sikkerheten først. Dette gjelder da spesielt hjelmer og hansker. Hva kan gjøres for å snu denne farlige trenden før altfor mange skades i trafikken? Vi ønsker en tryggere hverdag for alle trafikanter, og da er det viktig at også motorsyklister kler seg ordentlig, med nødvendig utstyr.

Blå motorsykkel på vei

Hjelmen er livsviktig, uten den kan man veldig lett bøte med livet. Men selv hansker kan bety forskjellen mellom små og store skader. Det er med andre ord viktig å bruke riktig utstyr når du kjører, uansett hvilken situasjon du var i og hvilken unnskyldning du måtte ha. Om du så sov på sovesofa hos en kompis og bare måtte forte deg hjem en tur, så du lånte motorsykkelen hans, men hjelmen ikke passet. Velter du i en sving og skraper hodet langs bakken er det helt likegyldig hvor god grunn du hadde til å droppe hjelmen “bare denne ene gangen”, tross alt. Ta nå heller bussen denne ene gangen, så risikerer du ikke noe du ikke er forberedt på å ta stilling til. Konsekvensene av å ikke ta sine forholdsregler kan være fatale, og det skal mye mindre til enn mange tror. Trafikk er tross alt veldig uforutsigbart og farlig, det hjelper ikke alltid at du som privatperson er en veldig flink sjåfør og aldri har gjort noe galt i trafikken når du har kjørt. Vær trygg, bruk hjelm!

Bruk hjelm – ALLTID!

Kvinne på motorsykkel

Et stort problem nå for tiden er at kvinner bruker mye mindre hjelm og hansker enn menn når de kjører motorsykkel, noe som lett kan bli en stor fare i trafikken. For å endre dette kan det være nødvendig å ta tak i kvinners mangel på deltagelse i alle typer motorsykkelforum og klubber. Deres uteblivelse derfra kan ha direkte sammenheng med kvinners rettigheter, ettersom mange menn mener at kvinner ikke bør kjøre motorsykkel eller ha noe som helst med det miljøet å gjøre, rett og slett fordi de er kvinner. Dette fører til at kvinner ikke tar motorsykler like seriøst, og kan gå utover hvor mye de bryr seg om sikkerheten når de kjører. Får man inkludert kvinner mer i disse miljøene kan holdningene deres muligens endres til en mer forebyggende holdning i forhold til sikkerhet og hvordan en oppfører seg i trafikken. Feminisme og sikkerhet henger med andre ord veldig sammen også i motorsykkelmiljøet. Får vi alle kvinner til å bruke hjelm og hansker kan vi senke trafikkdødeligheten i forhold til motorsykler betraktelig. Det er et veldig viktig mål.